Categories
News

วิธีให้ อาหารสายยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ !

วิธีให้ อาหารสายยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ! การให้อาหารทางสายยางนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้ สำหรับผู้ที่มีญาติเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองทางปากได้ แต่ระบบย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารยังใช้งานได้ตามปกติ และมีเหตุผลต้องพากลับมาดูแลเองที่บ้าน ผู้ที่ดูแลใกล้ชิดจึงควรที่จะต้องศึกษาถึงวิธีการให้อาหาร และการดูแลสายยางให้อาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายหากดูแลสายยางให้อาหารไม่ดีพอ โดยวันนี้เราจะมีขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยที่สุด ดังต่อไปนี้

Categories
News

อาหารสายยาง ที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง

อาหารสายยาง ที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นเป็นกลุ่มโรคที่ไม่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสคลุกคลีหรือการติดต่อ แต่หากเกิดจากผลการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกายอาหารหรือความเครียด

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีพื้นฐานการพันเทปพันสายไฟ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีพื้นฐานการพันเทปพันสายไฟ เมื่อต่อสายไฟ จำเป็นต้องหุ้มจุดต่อสายด้วยฉนวน ซึ่งนิยมใช้ เทปพันสายไฟ โดยควรเลือกใช้ เทปพันสายไฟ ที่ได้มาตรฐาน เนื้อเทปมีความเหนียว เมื่อพันสายไฟแล้วแนบกับสายได้ดี ที่สำคัญคือ วิธีการพันเทปพันสายไฟให้ถูกวิธีและไม่หลุดง่าย เพื่อช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว หลักในการป้องกันน้ำรั่วของกระเบื้องหลังคานั้นง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ คือยอม
ให้น้ำฝนไหลผ่านในความเร็วที่มากพอที่น้ำนั้นจะไม่ย้อนหรือล้นเข้าบริเวณ
รอยต่อของกระเบื้องแค่นี้จริงๆ ครับไม่ได้โกหก!